VT-L3000SE - Видеомагнитофон 240 ч.
VT-L3000SE - Видеомагнитофон 240 ч.