VT-L2700SE - Видеомагнитофон 240 ч.
VT-L2700SE - Видеомагнитофон 240 ч.